Recensies

Een greep uit de recensies over Truska’s boek En zij die na ons komen, dat eind 2010 verscheen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam:

‘Een prachtig tijdsdocument, meeslepend opgeschreven.’ Judith Koelemeijer, auteur van de bestseller Het zwijgen van Maria Zachea

En zij die na ons komen is een bijzonder exemplaar in de reeks van familieboeken. Truska Bast schreef een fraai portret van drie families, een portret van huiselijk Nederland. Je wilt weten hoe het afloopt. Maar familieverhalen nemen nooit een einde.’ •••• de Volkskrant

‘Vlot geschreven oral history, die voor zichzelf moet spreken.’ Opzij

‘Aan de hand van deze drie familiegeschiedenissen wordt duidelijk hoe Nederland in honderd jaar is veranderd.’ NCRV-gids

‘Een meeslepend relaas over vier generaties uit drie verschillende families.’ GPD-kranten

‘Hoe dramatisch de gebeurtenissen ook zijn, Bast beschrijft ze zonder een zweem van sentiment, waardoor ze des te meer indruk maken. […] De nuchterheid en de rijkdom aan details waarmee de familieverhalen zijn opgetekend, maken En zij die na ons komen tot een boeiend, kaleidoscopisch tijdsdocument.’ HP/De Tijd

‘Een imponerend boek waar je na lezing nog een tijd over loopt na te denken. Juist omdat het ook zomaar jouw geschiedenis had kunnen zijn die in het boek terecht had kunnen komen. Je beseft dat ieders levensloop fascinerend is. Verder geeft het boek ook een mooie indruk van een eeuw in Nederland en wat er allemaal veranderde in een eeuw tijd. De verhalen zijn geschreven in een sobere stijl en dat is ook de grote kracht van dit boek. Er is geen vals sentiment, de schrijfster heeft goed geluisterd en de verhalen zeer boeiend maar wel respectvol en integer weergegeven. Zij is zelf niet aanwezig in het boek maar laat de vertellers aan het woord. Een prachtig en indrukwekkend boek.’ www.leestafel.nl

‘In onopgesmukt proza geeft Bast een prachtig beeld van de veranderde opvattingen op het gebied van seksualiteit, huwelijk en opvoeding. […] En zij die na ons komen is een fascinerende reis door de tijd.’ Zin

‘Truska Bast onderzoekt hoe het er honderd jaar later voor staat met Ko, Pieter en Sien – en wat er van hun nakomelingen is geworden.’ Historisch Magazine

‘Het zijn drie lijnen in dit rijke boek, dat toont hoe enorm Nederland in slechts een eeuw is veranderd.’ Arts & Auto

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: